Foreningen har specielle artikler kun for medlemmer.Hvis du ønsker en eller flere artikler tilsendt, bedes du kontakte foreningen og oplyse dit medlems nummer og du vil modtage artiklen via mail eller per post. Hvis du ikke er medlem koster det 10 kr. per artikel.

Artikel om hypermobilitet af Carsten Vagn Hansen
Her kan du læse om hypermobilitet, skrevet af læge Carsten Vagn Hansen
13 Oct 2010 by katrine

Referat af generalforsamling d.29.aug.2010
Referat fra generalforsamling i HMS – foreningen.
29.8.2010

Dirigent: Katrine Kappel

Referent: Katrine Lønnegaard

Deltagere: Katrine Kappel, Katrine Lønnegaard, Marianne Andersen, Lone Brander Hansen, Asger Nøhr Ahmed.

Præsentation af deltagerne.

Katrine Lønnegaard går ind i foreningens bestyrelse som frivillig. Katrine har diagnosen HMS og har stor interesse i HMS og kost. Katrine er uddannet og arbejder som lærer til hverdag.

Guldborgsund netværk:
Marianne informerer om Patientforeningernes netværk i Guldborgsund. Foreningen indgår samarbejde og derfor har vi mulighed for at få vores brochurer i deres cafe og link på netværkets hjemmeside. De vil gerne være vores kontaktpersoner i området, hvilket vi siger ja tak til. Marianne er telefon og mail kontaktperson.
Det kan især bruges til at udbrede kendskabet til foreningen og sygdommen og derigennem tiltrække flere medlemmer.

Puljer:
Katrine Kappel og Katrine Lønnegaard er i gang med at ansøge midler fra de nuværende puljer i medlemskommunerne – men medlemstallet er et problem fordi det varierer.
Medlemskab og kontingent:
Kontingentet hæves til 75kr. per. 1. september 2010, kontingentet dækker over et medlemskab på et år. Ydermere skal man være medlem for at få støtte til sagsbehandling.
Plan for 2010:
Børnedag – leje af kedelhallen – fysioterapeut holder foredrag og viser træning med børnene.
Samarbejde med Kost-konsulent, med henblik på også vægttab.
Foredragsdag med kost-konsulent. Der vil i nyhedsbrev blive sendt sted og dato ud til medlemmerne.
Frivillighedsdage på Frederiksberg 13. november fra 13.00–16.00 – hvis nogen har lyst til at være med er de meget velkomne. Katrine Kappel deltager med brochurer og plakater.
Den jyske forening fejrer jubilæum – hel dag med workshop. Torsdag d. 4. november. Prisen er 300kr. Inkl.forplejning. Hvis flere vil af sted kunne man tage af sted på en gruppebillet.

Plan for 2011:
Lægges også ud til medlemmerne – hvad vil de gerne have?
Foreningen ligger inde med mange artikler og rapporter.

Forskningsprojekt:
Hypermobile vs. ikke hypermobile. Undersøgelse af den muskulære betydning for tilstanden. Man kan melde sig på rigshospitalet og medlemmerne får brev med mulighed for at melde sig til projektet.

Valg til bestyrelsen:
Katrine Kappel genvælges til formand
Pernille genvælges til kasserer
Katrine Lønnegaard indvælges i bestyrelsen

Evt.:
Formanden opfordrer til at folk deltager i arbejdet med det de har at byde ind med – intet for stort – intet for småt.

Tak for et godt møde!

Katrine Kappel
31 Aug 2010 by katrine


Seksualitet, sygdom, parforhold og singelliv
Hvad sker der når du selv eller din partner bliver ramt af sygdom? Og hvordan bibeholder man et tæt forhold, når sygdommen rammer? Hvad betyder det for forholdet, når sygdommen er usynlig og hvad kan I gøre for at få det bedste ud af den nye situation?
I denne artikel af sexolog Else Olesen kan du læse om de forskellige problemstillinger og forslag til hvordan man forholder sig til seksualitet og sygdom.

Gads forlag har lige udgivet bogen: Til sygdom os skiller . Læs mere her: Link til bogen: Til sygdom os skiller
09 Oct 2009 by katrine

Artikel vedrørende seksualitet og kronisk smerte
Her kan du læse vores artikel vedrørende seksualitet, kronisk smerte, parforhold og singelliv.
30 Mar 2009 by katrine

Træning og gode råd til hypermobile børn af Nils Pico Andersen

Hypermobilitet
Niels forklarer hvad hypermobilitet er. Han forklarer hvordan hypermobilie børn udvilker sig motorisk langsommere. Børnene er måske langsomme til at kravle og gå, fordi de har slappere ledbånd end alm.børn. Hypermobile børn er derfor usikre på benene og har en dårligere balance. Små børn føler sig derfor mere tryg ved at sidde end at gå.

Tabuet
Problemet med hypermobilitet i barndommen er at det opdages sent, så man går ofte lang tid uden at få den rette behandling. Desuden ses ofte manglende anerkendelse fra daginstitutionerne for den hypermobile tilstand. Pædagogerne tror børnene er dovne og ugidelige, mens de i virkeligheden er trætte og har ondt. Hypermobile børn bliver nemlig oftere trætte end andre børn.

Diagnosticering
Niels forklarer, at han godt mener man kan diagnosticere børnene som hypermobile, når de er ½ - 1år. Niels siger, at man kan vurdere om der er tale om hypermobilitet ved at provokere børnens balanceevne, når de sidder, måden børnene tager ting m.m.

Du kan som medlem bestille hele artiklen via info@hypermobilitet.dk eller på tlf. 51 94 07 20
26 Nov 2007 by katrine


Artikel om hypermobilitet og HMS af Lars Remvig
Hypermobilitet
Hypermobilitet defineres som en tilstand hvor der er en unormal øget bevægelighed i et eller flere af kroppens led. Tilstanden kan være primær – dvs uden nogen ydre anledning - eller den kan være sekundær f.eks. efter at man er kommet til skade eller i forbindelse med at man har haft en længerevarende betændelsesproces i leddene, f.eks. leddegigt. Den kan være lokaliseret i et (mono), i flere (oligo) eller sågar i alle led (generaliseret).
Årsag. Man kan til en hvis grad træne sig til en øget bevægelighed, men i langt de fleste tilfælde er det formentlig arveligt betinget/pådraget efter skade. Sjældnere skyldes det som ovenfor nævnt en anden lidelse.
Symptomer og diagnose. Der er ikke fuld enighed om i hvor høj grad hypermobilitet er en sygelig og symptomfremkaldende tilstand (1).
10 Jul 2007 by katrine


Nyt! Lov om social service. Tilskud til behandling og hjælpemidler
Her kan du læse om de muligheder der er, for tilskud til behandling og hjælpemidler.
15 Mar 2007 by katrine

Gode råd til, når du skal omlægge dit liv.
Her kan du læse nogle af de gode råd vi har til dig, når du skal omlægge dit liv, arbejdsmæssigt eller uddannelsesmæssigt.
17 Nov 2006 by katrine

Gode råd til børn med HMS og hypermobilitet
Her kan du læse gode råd fra fysioterapeuten om hypermobile børn.
02 Nov 2006 by katrine

Hverdagen med kroniske smerter
Her kan du læse gode råd til en hverdag med kronisk smerte og det at leve med HMS.
27 Oct 2006 by katrine

Artikel om mennesker med kronisk smerte
Her kan du læse en spændene artikel om kroniske smerter og hvordan samfundet forholder sig til det.
24 Oct 2006 by katrine

Artikel om smerter og depression
Her kan du læse en god artikel om kroniske smerter, angst og depression.
24 Oct 2006 by katrine

Referat af generalforsamling d.16/8-06
Her kan du læse referatet af generalforsamlingen der blev afholdt d.16/8-2006.
30 Aug 2006 by katrine

Forbedringer i hjemmet!
Foreningen har samlet de bedste råd og forslag til hvad du selv kan gøre i dit eget hjem for at aflaste og hjælpe dig selv i hverdagen.Skrevet af Katrine Svendsen-Formand
09 Aug 2006 by katrine

Nyt om graviditet og hypermobilitet.
Foreningen har oversat den nyeste artikel om gravidtet og hypermobilitet fra England.Her kan du læse lidt om hvad artiklen indeholder:
01 Jul 2006 by katrine

Gode råd til børn og deres forældre om HMS.
Foreningen har oversat artiklen om børn og HMS. Her kan du læse lidt om, hvordan man forholder sig til små og større børn med HMS og hvilke forholdsregler du som forældre kan tage. .
09 Jun 2006 by katrine

Avis artikel om Hypermobilitet.dk
Foreningen havde en artikel i Frederiksberg Bladet tirsdag d.2. maj. Hvis du ønsker at læse artiklen er du velkommen til at sende en mail, så sender vi den til dig!
02 May 2006 by katrine


Kost og hypermobilitet.
Foreningen har sammen med en ernæringsekspert sammensat kostråd til mennsker med HMS og hypermobile. Her kan du læse de 8 kost råd,samt gode råd om kost som hypermobil.Skrevet af Camilla Suna Nielsen
29 Mar 2006 by katrine

Graviditet
Her kan du læse om hvad den engelske forening for HMS har fundet ud af om graviditet og HMS.
13 Feb 2006 by katrine

Senest fra England
Her kan du læse nogle af de seneste resultater fra England.
09 Feb 2006 by katrine

børn og unge
Vi arbejder på at lave en side med børn og unge. Så hvis du har forslag til informationer på siden eller ting du gerne vil have med, så skriv en mail.
09 Feb 2006 by katrine

Hypermobilitet og EDS
Du kan her finde en kort og konkret artikel om den lægelige opfattelse forsk. steder i Danmark.
21 Jan 2006 by katrine

Opgave fra fysioterpeuter
Her kan du læse en hovedopgave omkring hypermobilitet og opfattelsen fra behandlerverdenen.( den er rigtig god)
09 Dec 2005 by katrine

Foredrag
Her kan du læse et referat af foredraget fra Strib med Glen Gorm Rasmussen.
03 Oct 2005 by katrine

referat generalforsamling
Her kan du læse referat fra generalforsamlingen den. 28/9-2005 på Panuminstituttet.
03 Oct 2005 by katrine

vedtægter
Her kan du midlertidigt læse foreningens vedtægter.
27 Sep 2005 by katrine

At takle kronisk smerte
Her kan du få gode råd omkring hvordan du takler dine smerter:
09 Sep 2005 by katrine

Referat
Her kan du læse referat af stiftende generalforsamling
08 Jul 2005 by katrine

Artikler på nettet!
Så har vi fået et par artikler på www.zoommagazine.dk og www.kommunalbogen.dk
06 Jul 2005 by admin


Test dig selv
Test dig selv for hypermobilitet
04 Jul 2005 by katrine

<< Previous 1 2 Next >>