Foreningen har specielle artikler kun for medlemmer.Hvis du ønsker en eller flere artikler tilsendt, bedes du kontakte foreningen og oplyse dit medlems nummer og du vil modtage artiklen via mail eller per post. Hvis du ikke er medlem koster det 10 kr. per artikel.

Hverdagen med kroniske smerter
Hverdagen med kronisk sygdom.

Når du har fået en diagnose som HMS, vil dette ændre mange dele af dit liv. Når man lever med kronisk sygdom, er der nogle gode råd der kan lette din hverdag.

-Erkend, at du skal ændre dit liv og at du har brug for hjælp. Det skal du gøre for at lette fremtiden og for at være så god mod dig selv, som muligt. Dette vil også gøre det lettere for dine omgivelser at forstå din situation.

-Du kan forbedre din hverdag ved at udskifte praktiske ting som ; køkkenredskaber, ting i dit badeværelse, ændre på din indretning m.m. ( du har mulighed gennem din kommune at få en ergoterapuet til at hjælpe dig med disse forandringer).

-Læg mærke til hvilke ting, der udmatter dig eller som forværre dine symptomer: indret dig derefter. Du kan for eksempel ændre i dine rutiner, eller fordele alle de ting du skal nå, ud over dagen. Så du har tid til pauser og hvil.

-Medicin; med hensyn til medicin skal du være korrekt i din brug af medicin, det er meget godt at føre dagbog over, hvor meget du spiser fra dag til dag. Som HMS patient skal du også være opmærksom på, at hvis medicinen virker således at du er helt smerter fri.Så skal du stadig være meget kropbevidst , da dine smerter ikke fortæller dig hvornår du sidder, ligger, eller står forkert.

-Omgivelser; dine omgivelser kan kun hjælpe dig og forstå dig, hvis du selv ved hvad du kan og ikke kan. Og hvornår du skal have hjælp. Da HMS er en meget difus sygdom og når smerterne ændre sig fra dag til dag, kan omgivelserne ikke mærke eller føle hvad man gerne vil. For ingen dage er de samme. Som HMS patient er det oftest således, at på ”de gode dage”, vil man meget gerne selv klare sig selv. Så meld klart ud, når du har brug for hjælp. Samt, når du gerne vil klare dig selv.

-Familie med børn: når du lever som forældre til et barn med HMS, er det vigtigt at du finder en god rutine i barnets liv. Det gælder i alt fra træning, fritidsaktiviter, skole, daginstitution m.m. Det er meget vigtigt, at du som forældre melder klart ud til de voksne, som barnet er i kontakt med og at alle omkring dit barn har en forståelse for HMS. Du kan som forælder selv medbringe materiale skolen, eller instituionen som de kan læse. Eller bede om en snak med læreren, underviseren ect. Hvis du samtidig selv som forældre har HMS, har du rig mulighed for at bruge dine egne erfaringer. Samt at være opmærksom på, at dit barn ikke skal sygeliggøres, men skal have særlig opmærksomhed omkring specifikke problematikker.

-Arbejdsliv: Hvis du er blevet sygemeldt pga. HMS, er det vigtigt at du samarbejder med din arbejdsplads, fagforening, læge eller evt. Kommune. Det er en stor forandring, hvis du skal omskoles, i arbejdsprøvning, have flexjob, revalideres, eller andet. Det er meget vigtigt, at være realistisk omkring hvad du kan og ikke kan. Og hvad du kan holde til fysisk i en arbejdssituation. Det kan være et stort spring, at have haft en fuldtidsarbejde, til at gå ned i tid, eller til at revurdere hele sit arbejdsliv. Brug din viden om din krop og fokusér på et evt. Arbejde eller uddannelse du har lyst til og undersøg derefter mulighederne for at realisere dette. SU styrelsen har en speciel ordning til SU berettiget uddanneler. Special pædagogisk støtte, giver dig mulighed for at søge redskaber der forbedre din mulighed for at studere, samt for at søge dispentation under dit uddannelsesforløb.


12 gode råd om kronisk smerte:(Disse tolv råd stammer fra smerteforsker Dr. Richard Sternbach)

1. Se i øjnene, at du har kroniske smerter.For at lære at leve med dem.
2. Opstil konkrete målsætninger med hensyn til arbejde, fritid og samvær.For at få noget ud af dagen.
3. Bliv vred på din smerte, når den er ved at vokse dig over hovedet.For at smerten ikke kommer til at styre dit liv.
4. Tag smertestillende medicin fast på klokkeslæt, og foretag kun gradvise ændringer i mængden.
For at få den bedste virkning af medicinen,og få stabilitet og ro i hverdagen..
5. Sørg for at komme i bedst mulig form og sørg for at vedligeholde den.For at have styrke til at overkomme din smerte.
6. Lær at slappe af og brug afspændingsøvelser regelmæssigt.For derved at kunne give slip på smerten.
7. Sørg for at være travlt beskæftiget.For at undgå at smerten tager overhånd, og -
for derved at fokusere på livet frem for smerten.
8. Lær at tidsbegrænse aktiviteter og at veksle mellem forskellige beskæftigelser.For at undgå overbelastning der giverspændinger og smerter.
9. Få familie og venner til at støtte dig i dine raske handlinger - ikke i din invaliditet.For at få styrke til det du kan.
10. Vær åben og rimelig i kontakten med din læge.For at få lægen til at give den rigtige behandling.
11. Del dine erfaringer og følelser med andre, der har smerteproblemer.For det hjælper både dig og de andre.
12. Bevar håbet.For at fremme livskvaliteten.Skrevet af Katrine Svendsen – formand for hypermobilitet.dk.
Denne artikel vil løbende blive redigeret.
27 Oct 2006 by katrine