Det er vores ønske, som din patient forening, at hjælpe og støtte dig bedst mulig. Du kan altid sende en mail eller ringe til foreningen inden for telefontiden, hvis du har behov for specifik råd og vejledning.
Her på siden har vi samlet nogle forslag til hvad du selv kan starte med at gøre.
Du kan søge hjælp hos din praktiserende læge, din kommune eller hos handicapkonsulenten i dit lokale Jobcenter (arbejdsformidling).
Lægen kan hjælpe dig med, at sende dig videre i systemet og evt., medicinere dig for smerter. Det er først og fremmest vigtigt, at du har en diagnose, da det oftest fremmer processen. Et god råd er, altid selv at være i besiddelse af journaler, undersøgelser m.m.Du har som patient akt indsigt, så du kan få dine journaler og papire ved at spørge din læge, eller behandler.

Hos din kommune, lokale Jobcenter og hos SU styrelsen kan man søge midler til, at gennemføre et arbejde eller en uddannelse.
Flere kommuner udbyder også Patientuddannelsen "lær at leve med en kronisk sygdom", dette er et tilbud til dig, som har en kronisk lidelse.

Klik ind og se hvilke muligheder du har!Revalidering
En revalidering kan komme på tale hvis du har en funktionsnedsættelse eller ikke har mulighed for at udføre et arbejde normalt.
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder personer, der er berettiget til ledighedsydelse og særlig ydelse, bliver fastholdt eller kommer ind på arbejdsmarkedet.Formålet med revalidering er, at den pågældende får mulighed for at forsørge sig selv og forbedre forholdene for sin familie.
Kontakt din sagsbehandler eller socialrådgiver , hvis du vil vide mere.
De kan fortælle dig om du har mulighed for revalidering og give dit et ansøgningsskema(ressourceporfil) du skal udfylde.
Normalt vil man i den enkelte kommune have en læge ind over til at vurdere din situation.
27 Mar 2006 by katrine